Головна Новини У Полтаві за 6 млн грн планують розробити проект приведення Макухівського сміттєзвалища у відповідність до санітарно-гігієнічних вимог

У Полтаві за 6 млн грн планують розробити проект приведення Макухівського сміттєзвалища у відповідність до санітарно-гігієнічних вимог

by Max

12 червня управління ЖКГ Полтавського міськвиконкому оголосило тендер з пошуку проектної організації, яка розробить докуменацію щодо перетворення Макухівського сміттєзвалища на полігон твердих побутових відходів, який відповідає держаним санітарно-гігієнічним вимогам.

Відповідно до даних Prozorro, майбутній проект має назву «Поводження з побутовими та іншими відходами в урочищі „Триби“ поблизу села Макухівка», оскільки міське сміттєзвалище фактично є стихійним і вже давно перетворилося на велику екологічну проблему.

Власне, саме через це Полтавське КАТП-1628, яке обслуговує сміттєзвалище, періодично через суд намагаються змусити заборонити використовувати сміттєзвалище або встановити протифільтраційні бар’єри та виконати низку відновлювальних заходів. А поки це не зроблено, гора сміття продовжує забруднювати навколишні землі та водойми, змушуючи місцевих мешканців періодично виходити на акції протесту та перекривати дорогу сміттєвозам.

Проект перетворення Макухівського сміттєзвалища на полігон передбачає проведення цілої низки землевпорядних та геодезичних вишукувань, екологічних обстежень, лабораторних досліджень, економічних та інженерних розрахунків. Загалом мова йде не про звичний проект з будівництва певного об’єкта, а про цілу наукову роботу.

Найменування робіт та послуг

 • 1. «Підготовка проєкту звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Поводження з побутовими та іншими відходами в урочищі «Триби» поблизу с. Макухівка, Полтавського району, Полтавської області»:
  • 1.1. Розробка Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля;
  • 1.2. Підготовка проєкту звіту з ОВД, Розробка оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД;
 • 2. «Розробка проєкту встановлення санітарно-захисної зони (скорочення нормативної СЗЗ до меж існуючих розривів з існуючою житловою забудовою) під час здійснення діяльності щодо поводження з побутовими та іншими відходами в урочищі «Триби» поблизу с. Макухівка, Полтавського району, Полтавської області»:
  • 2.1 Обстеження об’єкта та обробка чинної нормативної документації по об’єкту, виявлення і оцінка рівнів впливів, пов’язаних з хімічним забрудненням атмосферного повітря і фізичними факторами відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;
  • 2.2 Проведення натурних вимірів і досліджень на межі розрахункової СЗЗ і на межі житлової забудови;
  • 2.3 Оцінка забруднення атмосферного повітря населених місць, обґрунтування можливості зменшення розміру СЗЗ та оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря;
  • 2.4 Проведення дослідження ґрунтових вод зі спостережних свердловин;
  • 2.5 Проведення дослідження інтенсивності забруднення атмосферного повітря тілом полігону шляхом газоаналізу дихальних свердловин;
  • 2.6 Оцінка впливу полігону ТПВ на флору і фауну поверхневих вод 2.7 Розробка проєкту встановлення санітарно-захисної зони по сукупності впливів підприємства відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;
 • 3. Проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та підготовка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час здійснення діяльності щодо поводження з побутовими та іншими відходами в урочищі «Триби» поблизу с. Макухівка, Полтавського району, Полтавської області:
  • 3.1 Складання звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами звалища твердих побутових відходів в урочищі «Триби» поблизу с.Макухівка;
  • 3.2 Розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
  • 3.3 Складання відомостей, що підтверджують факт та дату опублікування в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди, із зазначенням адреси обласної державної адміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
  • 3.4 Складання відомостей щодо наявності висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля.
 • 4. Складання робочого проєкту землеустрою щодо рекультивації земельної ділянки, ґрунтовий покрив якої порушений у зв’язку із розміщенням Полтавського міського звалища твердих побутових відходів, розташованої в адміністративних межах Полтавського району Полтавської області поблизу с. Макухівка за межами населеного пункту:
  • 4.1 Підготовка завдання на складання робочого проекту землеустрою;
  • 4.2 Складання пояснювальної записки;
  • 4.3 Підготовка характеристики природних та агрокліматичних умов відповідної території;
  • 4.4 Підготовка матеріалів ґрунтових та інших обстежень;
  • 4.5 Підготовка матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
  • 4.6 Підготовка техніко-економічних показників робочого проекту землеустрою;
  • 4.7 Складання відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів;
  • 4.8 Підготовка проектних рішень з визначення комплексу заходів та обсягу робіт з охорони земель;
  • 4.9 Проведення розрахунків кошторисної вартості щодо впровадження запроектованих заходів з охорони земель;
  • 4.10 Формування переліку обмежень у використанні земельної ділянки;
  • 4.11 Складання планів агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів (за потреби);
  • 4.12 Складання планів запроектованих заходів;
  • 4.13 Підготовка матеріалів перенесення проекту в натуру (на місцевість);
 • 5. Підготовка звіту з інвентаризації відходів;
 • 6. Розроблення програми моніторингу полігону на період його експлуатації;
 • 7. Розроблення плану та техніко-економічного обґрунтування приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства;
  • 7.1 Підготовка плану приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства;
  • 7.2 Підготовка техніко-економічного обґрунтування приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства;
 • 8 Підготовка документів для отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів:
  • 8.1 Створення облікового запису в інформаційній системі управління відходами та внесення до системи визначених законодавством необхідних відомостей;
  • 8.2 Підготовка відомостей про назву та код відходів згідно з Національним переліком відходів;
  • 8.3 Визначення складу та властивостей, обсягів відходів, для яких передбачається здійснення операції з оброблення;
  • 8.4 Підготовка відомостей про наявність матеріально-технічної бази для здійснення операцій з оброблення відходів та код здійснення планованої операції відповідно до додатка 1 або 2 Закону «Про управління відходів»;
  • 8.5 Підготовка відомостей про питомі та граничні показники утворення відходів у технологічних процесах;
  • 8.6 Підготовка відомостей про перелік та опис технологічних процесів, що застосовуються для здійснення операцій з оброблення відходів;
  • 8.7 Підготовка проєктів розпорядчих документів про призначення відповідальних осіб у сфері управління відходами;
  • 8.8 Підготовка опису гідрологічних і гідротехнічних характеристик місця розташування;
  • 8.9 Підготовка відомостей про проєктний обсяг видалення відходів та розрахунковий строк експлуатації;
  • 8.10 Підготовка відомостей про природно-геологічні характеристики, відомостей про техніко-технологічні характеристики видалення відходів;
  • 8.11 Підготовка опису заходів і технологій, які будуть застосовані для припинення експлуатації та догляду за полігоном після припинення його експлуатації;
 • 9. Підготовка рекомендацій щодо методів знешкодження та утилізації фільтрату:
  • 9.1 Проведення попереднього аналізу властивостей фільтрату за параметрами ви значеними Методичними рекомендаціями із збирання, утилізації та знешкодження фільтрату полігонів побутових відходів затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 20.08.2012 № 421;
  • 9.2 Підготовка рекомендацій щодо вибору обладнання та проєктування технологічних процесів збору, знешкодження та утилізації фільтрату.

Вартість усіх робіт, які мають бути виконані до кінця року, комунальники попередньо оцінили у 6 млн грн. Вартість безпосередньо будівельних робіт стане відома після виконання експертизи, але очевидно йде мова про десятки мільйонів гривень.

Пошук проектних організацій триватиме до 20 червня, коли відбудеться аукціон серед учасників з пошуку найвигіднішої пропозиції.

У 2023 році депутати Полтавської міськради заклали для КАТП-1628 на закупівлю нової техніки 30 млн грн — в 4 рази менше від оголошеної потреби.

, .

Новини за темою:

Про видання

Інформаційне агентство “POLTAVA TODAY”. Видання не несе жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновків, які викладені у інформаційних матеріалах з посиланням на інші джерела інформації. Усі запити щодо такої інформації мають надсилатися виключно джерелам відповідної інформації.

© 2015 — 2024  POLTAVA TODAY