Головна Новини Scimago Institutions Rankings 2024: Полтавська політехніка посідає лідерські позиції серед університетів міста Полтави

Scimago Institutions Rankings 2024: Полтавська політехніка посідає лідерські позиції серед університетів міста Полтави

by Max

За результатами міжнародного рейтингу університетів The SCImago Institutions Rankings 2024 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» посів 46-ту рейтингову позицію серед українських закладів вищої освіти. Полтавська політехніка продовжує утримувати лідерські позиції серед університетів міста Полтави, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

Лабораторія SCImago опублікувала результати міжнародного рейтингу навчальних закладів — The SCImago Institutions Rankings 2024, серед 9054 представлених у рейтингу світових університетів 49 — українські заклади вищої освіти.

Престижний міжнародний рейтинг базується на трьох сталих факторах — дослідженнях, інноваціях і суспільстві та цьогорічних показниках, доданих до соціального фактору — нових знаннях, пов’язаних з Цілями сталого розвитку ООН, участю жінок у дослідженнях та відповідності державній політиці.

За рейтинговими підсумками Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» посів 46-ту позицію серед українських закладів вищої освіти, продовжуючи утримувати лідерські позиції серед університетів міста Полтави, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

За ключовими показниками Research Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» посів 37 місце, за показниками Innovation та Societal утримує 44 позицію.

Відзначимо, міжнародний SCImago Institutions Rankings 2024 — наукометричний рейтинг закладів вищої освіти, наукових організацій, закладів охорони здоров’я та приватних компаній, які займаються науково-дослідницькою діяльністю. Започаткований 2009 року, рейтинг використовує дані з виключно незалежних джерел: бібліометричної бази даних Scopus, бази даних міжнародних патентів Patstat та вебометричні бази даних.

Рейтинг формується на основі трьох груп індикаторів:

1. Індикатори, що оцінюють науково-дослідну роботу (Research). У цю групу входять одинадцять індикаторів, сумарний ваговий коефіцієнт яких складає 50%. Джерело даних — система Scopus.

Індикатори Research:

 • Normalized Impact — індикатор показує цитованість організації по відношенні до середнього світового значення. Наприклад, значення 0,8 означає, що організація не дотягує 20% до середньосвітового рівня.
 • Excellence with Leadership — частка публікацій, в яких автор даного ЗВО є першим автором в списку авторів.
 • Outputs — кількість публікацій, індексованих в Scopus.
 • Lead. Scientific Leadership — кількість публікацій, в яких відповідний автор належить до даного ЗВО.
 • Not Own Journals Output — кількість публікацій науковців університету не у власних журналах. Індикатор додано у 2019 році.
 • Own Journals — кількість журналів, виданих установою (видавничі послуги). Індикатор додано у 2019 році.
 • Excellence Rate — індикатор визначає частку публікацій організації, що входять в топ 10% найбільш цитованих публікацій за відповідними предметними областями.
 • High Quality Publications — частка журналів, опублікованих в першому кварталі (топ 25%) за відповідними предметними галузями.
 • International Collaboration — частка публікацій у співавторстві з зарубіжними організаціями.
 • Open Access — відсоток документів, опублікованих у журналах відкритого доступу або індексованих у базі даних Unpaywall. Індикатор додано у 2019 році.
 • Scientific Talent Pool — загальна кількість різних авторів з установи в загальному обсязі публікації цього закладу протягом певного періоду часу.

2. Індикатори, що оцінюють інноваційну діяльність (Innovation). Сюди включені три індикатори, сумарний ваговий коефіцієнт — 30%. Джерело даних — база даних PATSTAT.

3. Індикатори, що оцінюють соціальний вплив (Societal impact) — включені три веб-індикатора, сумарний ваговий коефіцієнт — 20%. Джерела даних — Google і Ahrefs.

Нагадаємо, нещодавно політехніка увійшла до світового рейтингу найстійкіших університетів світу THE Impact Rankings 2024.

Новини за темою:

Про видання

Інформаційне агентство “POLTAVA TODAY”. Видання не несе жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновків, які викладені у інформаційних матеріалах з посиланням на інші джерела інформації. Усі запити щодо такої інформації мають надсилатися виключно джерелам відповідної інформації.

© 2015 — 2024  POLTAVA TODAY