Головна Новини Літо ще тільки почалося, а на науковій ниві Полтавського державного медичного університету активно ідуть «жнива»

Літо ще тільки почалося, а на науковій ниві Полтавського державного медичного університету активно ідуть «жнива»

by Max

Гарний врожай було зібрано на минулому тижні. Наукова родина університету поповнилася чотирма докторами філософії у різних галузях.

4 червня 2024 року свої наукові здобутки на розгляд разової спеціалізованої вченої ради представив аспірант очної (денної) форми навчання кафедри гістології, цитології та ембріології Полтавського державного медичного університету Дубінін Дмитро Сергійович на тему «Порівняльно-анатомічна характеристика будови внутрішньопечінкових жовчовивідних шляхів у тварин та людини» на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія» (науковий керівник: доктор медичних наук, професор Шепітько Володимир Іванович).

Наукові здобутки дисертанта оцінювали висококваліфіковані фахівці, науковий пошук яких дозволив їм стати членами разової спеціалізованої ради за даною тематикою. Головував на засіданні доктор медичних наук, професор, професор закладу вищої освіти кафедри анатомії людини Полтавського державного медичного університету Черно Валерій Степанович. Рецензували наукову роботу спеціалісти-морфологи нашого університету: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біології Єрошенко Галина Анатоліївна та доктор медичних наук, професор, професор закладу вищої освіти кафедри патологічної анатомії та судової медицини Старченко Іван Іванович.

Опонентами виступили кращі фахівці в галузі біології: доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медичної біології, фармакогнозії, ботаніки та гістології Дніпровського державного медичного університету Шаторна Віра Федорівна та кандидат біологічних наук, доцент, доцент закладу вищої освіти кафедри гістології та ембріології Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Довгалюк Аліна Іванівна.

Дисертаційну роботу на тему «Взаємозв’язок уражень печінки та кишечника у хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання та методи їх корекції» 5 червня 2024 року блискуче захистив аспірант очної (денної) форми навчання кафедри внутрішньої медицини №1 Полтавського державного медичного університету на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» Скрипник Роман Ігорович (науковий керівник: доктор медичних наук, доцент Маслова Ганна Сергіївна).

Головував на засіданні доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією Полтавського державного медичного університету Білаш Сергій Михайлович.

Для опоненції були запрошені висококваліфіковані спеціалісти із різних закладів України: доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика Харченко Наталія Вячеславівна; доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, в.о. директора Державної установи «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України» Фадєєнко Галина Дмитрівна; доктор медичних наук, професор, завідувач клініки хіміотерапії та онкогемотології Державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку» Крячок Ірина Анатоліївна. Рецензував наукову роботу доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патофізіології Полтавського державного медичного університету Костенко Віталій Олександрович.

Прес-служба Полтавського державного медичного університету

Новини за темою:

Про видання

Інформаційне агентство “POLTAVA TODAY”. Видання не несе жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновків, які викладені у інформаційних матеріалах з посиланням на інші джерела інформації. Усі запити щодо такої інформації мають надсилатися виключно джерелам відповідної інформації.

© 2015 — 2024  POLTAVA TODAY